HE 162/2004

HE 162/2004

laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.08.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 162/2003LA 96/2003LA 98/2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.09.2004

Käsittely päättynyt 13.10.2004 StVM 22/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

05.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Johanna Koivisto, oikeusministeriö (K)

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, Suomen Kuntaliitto

06.10.2004

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 162/2003 vp, LA 96/2003 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

08.10.2004

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 98/2004 vp

Jatkettu I käsittely

13.10.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 22/2004 vp

​​​​