HE 162/2005

laiksi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.10.2005

Käsittely päättynyt 23.11.2005 StVM 30/2005 vp

Käsittelyvaiheet

20.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

11.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- toimistopäällikkö Silja Romo, työttömyysturvalautakunta

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava JS

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

15.11.2005

Yleiskeskustelu

23.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 30/2005 vp