HE 162/2012

eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.11.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 20.11.2012

Käsittely päättynyt 11.12.2012 LaVM 16/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jennimari Huovinen, oikeusministeriö (K)

- presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

11.12.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 16/2012 vp