HE 162/2013

eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.10.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.10.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.10.2013

Käsittely päättynyt 05.12.2013 StVM 28/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, sosiaali- ja terveysministeriö

- matemaatikko Eeva Poutiainen, Eläketurvakeskus

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry (K)

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

03.12.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 41/2013 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- STVM 28/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.10.2013

Käsittely päättynyt 29.11.2013 PeVL 41/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultavaksi professori Martti Kairinen

21.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.11.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 41/2013 vp