HE 163/2004

HE 163/2004

laiksi lapsiasiavaltuutetusta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 105/2003

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.09.2004

Käsittely päättynyt 25.11.2004 StVM 32/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

12.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Opetusministeriön kirjallinen kannanotto

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö (K)

- erikoistutkija Tarja Heino, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 105/2003 vp

18.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Marianne Österberg, Samfundet Folkhälsan (K)

- viestintäpäällikkö Anna-Maija Puonti, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- järjestölakimies Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry (K)

Jatkettu I käsittely

23.11.2004

Merkitty tiedoksi.

- Selvitys YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimusta koskevasta tiedotuksesta Suomessa

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

25.11.2004

Valmistunut:

- StVM 32/2004 vp