HE 163/2010

HE 163/2010

laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.10.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 06.10.2010 tarkastusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 06.10.2010 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 07.10.2010

Käsittely päättynyt 26.11.2010 VaVM 45/2010 vp

Käsittelyvaiheet

08.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.10.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

12.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 8/2010 vp ja TyVL 16/2010 vp

12.11.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

19.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 38/2010 vp

19.11.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

26.11.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 45/2010 vp

Verojaosto

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitussihteeri Tapani Aaltela, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisjohtaja Olli Tervo, Verohallinto

- ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallinto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

15.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Matti Rinne, Poliisihallitus

- ylitarkastaja Olavi Kärkkäinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- laadunvarmistuspäällikkö Eija Kärkkäinen, Tullihallitus (K)

- projektipäällikkö Janne Marttinen, Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virke (K)

- ylitarkastaja Marko Niemelä, Verohallinto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Antti Posio, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallituksen asiantuntijalausunto 15.10. kirjallisena.

12.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 8/2010 vp ja TyVL 16/2010 vp.

17.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 38/2010 vp

19.11.2010

Valmistava keskustelu

23.11.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

24.11.2010

Yleiskeskustelu

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.10.2010

Käsittely päättynyt 16.11.2010 PeVL 38/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

15.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- professori Olli Mäenpää, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Mikael Koillinen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

11.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

16.11.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 38/2010 vp

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 06.10.2010

Käsittely päättynyt 10.11.2010 TrVL 8/2010

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

07.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- pääjohtaja Mirjami Laitinen, Verohallinto

- ylijohtaja Anita Wickström, Verohallinto

- tutkimusjohtaja Markku Hirvonen, Harmaa Hirvi Oy (K)

- projektipäällikkö Janne Marttinen, Verohallinto (K)

- ylitarkastaja Marko Niemelä, Verohallinto

- poliisitarkastaja Matti Rinne, Poliisihallitus (K)

10.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 8/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 06.10.2010

Käsittely päättynyt 10.11.2010 TyVL 16/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Markku HIrvosen artikkeli: Suomen kansainvälistyvä harmaa talous

15.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitussihteeri Tapani Aaltela, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Vesa Ullakonoja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto (K)

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry

- toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- asiantuntija Markku Hirvonen, (K)

26.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Velipekka Nummikoski, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö (K)

28.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

10.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 16/2010 vp