HE 163/2012

eduskunnalle vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 136/2012 vp)

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.11.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 136/2012 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 16.11.2012

Käsittely päättynyt 20.11.2012 VaVM 27/2012 vp

Käsittelyvaiheet

20.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.11.2012

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Valmistunut:

- VaVM 27/2012 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

20.11.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Verojaosto

20.11.2012

Yksityiskohtainen käsittely