HE 163/2014

eduskunnalle laeiksi eräiden Mittatekniikan keskuksen tai

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 25.09.2014

Käsittely päättynyt 07.10.2014 TaVM 15/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylijohtaja Timo Hirvi, Mittatekniikan keskus

- pääjohtaja Kimmo Peltonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Valmistava keskustelu

07.10.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 7.10.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 15/2014 vp