HE 164/2003

HE 164/2003

laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.12.2003 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 12.01.2004

Käsittely päättynyt 23.04.2004 YmVM 7/2004 vp

Käsittelyvaiheet

04.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

17.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Helena Korhonen, ympäristöministeriö (K)

- lakimies Ulla Hurmeranta, Suomen Kuntaliitto (K)

- osastopäällikkö Jukka Luokkamäki, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

- toimitusjohtaja Osmo Laine, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- yhdyskuntasuunnittelujaoston puheenjohtaja Eero Ahtela, Päivittäistavarakauppa ry

- kaavoitusasiantuntija Leena Sjöblom, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

24.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Pauli Karvinen, Maanmittauslaitos (K)

- maanmittausneuvos Arvo Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lakimies Kirsi Martinkauppi, Espoon kaupunki (K)

- rakennustarkastaja Kalevi Lammi, Tampereen kaupunki (K)

- lakimies Seppo Kuitunen, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

09.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Helena Korhonen, ympäristöministeriö

- ylijohtaja Pekka Kangas, ympäristöministeriö (K)

- ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö (K)

09.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin kauppakamarin 5.3.2004 päivätty kirjallinen lausunto.

23.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Helena Korhonen, ympäristöministeriö (K)

- yliarkkitehti Katri Tulkki, ympäristöministeriö

30.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Helena Korhonen, ympäristöministeriö (K)

- yliarkkitehti Katri Tulkki, ympäristöministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi

- Keskuskauppakamarin kirjallinen lausunto.

15.04.2004

Yleiskeskustelu

23.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

23.04.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

23.04.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 7/2004 vp

​​​​