HE 164/2005

HE 164/2005

laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.10.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.10.2005 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.10.2005

Käsittely päättynyt 08.12.2005 StVM 34/2005 vp

Käsittelyvaiheet

25.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö (K)

- ylijohtaja Marja Merimaa, työministeriö

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työministeriö (K)

- hallitussihteeri Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Carin Lindqvist-Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen, Suomen Kuntaliitto

I käsittely

27.10.2005

Keskusteltiin asiasta.

Jatkettu I käsittely

09.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät (K)

- asiamies Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, läänin sosiaali- ja terveysneuvos Esa Ellala, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö Leila Palviainen, Helsingin kaupunki (K)

- sosiaalityön johtaja Ritva Karinsalo, Hämeenlinnan kaupunki (K)

- henkilöstöjohtaja Mauri Temisevä, Joensuun kaupunki (K)

16.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Suomen Palloliitto ry:n kannanotto

- osastopäällikkö Kirsi Vainikainen, Pohjois-Savon TE-keskus (K)

- työvoimaohjaaja Helena Määttälä, Kuopion työvoimatoimisto (K)

- osastopäällikö Pentti Kurula, Järvenpään kaupunki, sosiaalipalvelut (K)

- johtava sosiaalityöntekijä Niina Vuoristo, Turun kaupunki, sosiaalikeskus

- erityissosiaalityöntekijä Leila Rauvola, Turun kaupunki, sosiaalikeskus (K)

- toimistonjohtaja Olli Vihanta, Virtain työvoimatoimisto

22.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Matti Heikkilä, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- puheenjohtaja Lilli Autti, Sosiaaliasiamiehet ry (K)

- projektikoordinaattori Jukka Lindberg, Talentia (K)

23.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Amiedun kirjallinen kannanotto

- johtaja Matti Pukkio, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Sari Alho, työministeriö (K)

- sosiaalityöntekijä Arja Helenius, Raision kaupunki, aikuissosiaalityön yksikkö

- toimitusjohtaja Arto Havo, Parik-säätiö (K)

- professori Veli-Matti Ritakallio, Turun yliopisto

- tutkimusjohtaja Heikki Räsänen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- johtaja Heikki Hiilamo, Kirkkohallituksen diakonia ja yhteiskuntatyö (K)

25.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö (K)

- hallitussihteeri Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

29.11.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 16/2005 vp

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijamuistio sekä Raision kaupungin kirjallinen asiantuntijalausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

30.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

01.12.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

02.12.2005

Yksityiskohtainen käsittely

08.12.2005

Merkitty saapuneeksi

- Valtiovarainministeriön muistio

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 34/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 21.10.2005

Käsittely päättynyt 17.11.2005 PeVL 50/2005 vp

Käsittelyvaiheet

25.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

- osastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakiasiain johtaja Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Pentti Arajärven ja professori Veli-Pekka Viljasen kirjalliset lausunnot

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

17.11.2005

Yleiskeskustelu

- korjattu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 50/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 21.10.2005

Käsittely päättynyt 25.11.2005 TyVL 16/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

25.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

08.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen, työministeriö (K)

- osastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali-ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton, Invalidiliitto ry:n sekä Suomen Palloliitto ry:n lausunnot.

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Jatkettu I käsittely

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

- toiminnanjohtaja Hannu Ahti, Sovinto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lausunto.

15.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Mirja Salonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- osastopäällikkö Pekka Hakala, Uudenmaan TE-keskus (K)

- apulaistoimistonjohtaja Vesa Jouppila, Päijät-Hämeen työvoimatoimisto (K)

- sosiaalityönjohtaja Karri Poutanen, Joensuun sosiaalitoimisto (K)

- toimistonjohtaja Ullakaisa Nieminen, Uudenkaupungin työvoimatoimisto (K)

- kehittämispäällikkö Leena Sariola, VATES-säätiö (K)

- kehittämiskonsultti Ellen Vogt, VATES-säätiö

- hankepäällikkö Timo Pulkkinen, Suomen Palloliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön asetusluonnokset ja Lapin TE-keskuksen kirjallinen lausunto.

18.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö (K)

22.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

23.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

24.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

25.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 16/2005 vp