HE 164/2013

eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n sekä rajavartiolain 72 §:n

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.11.2013 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 05.11.2013

Käsittely päättynyt 11.12.2013 LaVM 18/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

- rajavartioylitarkastaja Silja Hallenberg, sisäasiainministeriön rajavartio-osasto (K)

- lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Rautava, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntösihteeri Karoliina Hyttinen, ulkoasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto (K)

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Jukka Huunonen, Vantaan käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- ylitarkastaja Elisa Alho-Kulström, Maahanmuuttovirasto (K)

- asianajaja Tiina Haapa-aho, Suomen Asianajajaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Elina Castrén, Pakolaisneuvonta ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kimmo Nuotio, (K)

Epävirallinen keskustelu

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

11.12.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 18/2013 vp