HE 165/2004

laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.09.2004

Käsittely päättynyt 25.11.2004 StVM 33/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

17.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Akava ry:n kirjallinen kannanotto

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

- suunnittelija Pirkko Peltonen, Kansaneläkelaitos (K)

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät

- neuvottelupäällikkö Jorma Skippari, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

25.11.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 33/2004 vp