HE 165/2006

HE 165/2006

laeiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta.

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.10.2006

Käsittely päättynyt 06.10.2006 StVM 23/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

03.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tutkija Jouko Karjalainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes (K)

- kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen, Suomen Kuntaliitto (K)

Asian ilmoittaminen

05.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

06.10.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 23/2006 vp

​​​​