HE 165/2008

laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n,

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan (nyk. työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan) mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.10.2008

Käsittely päättynyt 18.11.2008 TyVM 11/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

- koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- työvoimapoliittinen asiamies Heikki Taulu, Akava ry

- asiantuntija Riitta Wärn, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

05.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkina-asiamies Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät ry

- kassanjohtaja Markku Virtanen, Palvelualojen työttömyyskassa

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön sähköpostiviesti.

07.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Eija Tuutti, Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry (K)

13.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja, MML, agronomi Olli-Pekka Väänänen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- paikallisjohtaja Tarja Hassinen, Helsingin työvoimatoimisto, Itäkeskus (K)

- johtava työvoimaneuvoja Kirsi Pasuri, Päijät-Hämeen työvoimatoimisto (K)

- Helsingin työvoimatoimikunnan jäsen (Akava ry) Jari J. Marjanen, (K)

14.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.11.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 11/2008 vp