HE 165/2012

eduskunnalle Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.11.2012 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 28.11.2012

Käsittely päättynyt 14.02.2013 PuVM 1/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.12.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Tuomas Venho, puolustusministeriö (K)

13.12.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- PLM:n (hallitussihteeri Venho) lisäselvitys 10.12.2012

14.02.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- PuVM 1/2013 vp