HE 165/2013

HE 165/2013

eduskunnalle vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.11.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 06.11.2013

Käsittely päättynyt 22.11.2013 VaVM 25/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Juha Majanen, valtiovarainministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

08.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.11.2013

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

22.11.2013

Yleiskeskustelu

22.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 25/2013 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Verojaosto

08.11.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Sivistys- ja tiedejaosto

08.11.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Maatalousjaosto

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

15.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Liikennejaosto

14.11.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Työ- ja elinkeinojaosto

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

15.11.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Kunta- ja terveysjaosto

13.11.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Asunto- ja ympäristöjaosto

25.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

06.11.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

​​​​