HE 165/2014

HE 165/2014

eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.09.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 30.09.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 01.10.2014

Käsittely päättynyt 14.11.2014 StVM 21/2014 vp

Käsittelyvaiheet

01.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 32/2014 vp

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Henna Huhtamäki, Kansaneläkelaitos

13.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

13.11.2014

Valmistava keskustelu

14.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

14.11.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 21/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 01.10.2014

Käsittely päättynyt 23.10.2014 PeVL 32/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Raija Huhtanen, (K)

21.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Mikael Hidén, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.10.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 32/2014 vp

​​​​