HE 166/2003

Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2004 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 06.02.2004

Käsittely päättynyt 13.02.2004 SiVM 1/2004 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lähetystöneuvos Jaakko Halttunen, ulkoasiainministeriö (K)

- esittelijä Mirja Vihma-Kaurinkoski, opetusministeriö

- ylijohtaja Juha Sarkio, Suomen Akatemia

- johtava tiedeasiantuntija Pentti Pulkkinen, Suomen Akatemia

Jatkettu I käsittely

12.02.2004

Yleiskeskustelu

12.02.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.02.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 1/2004 vp