HE 166/2006

laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.10.2006

Käsittely päättynyt 19.10.2006 StVM 28/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

05.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Aini Kimpimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

- tulosaluejohtaja Riitta Haverinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Pirjo Poikonen, Suomen Kuntaliitto

- palvelujohtaja Päivi Lappi, Kuurojen Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Timo Peltovuori, Mielenterveyden Keskusliitto (K)

Asian ilmoittaminen

05.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän muistio sekä Kynnys ry:n lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

13.10.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

17.10.2006

Valmistava keskustelu

19.10.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 28/2006 vp