HE 166/2009

HE 166/2009

eräiden lääkehuollon hallinnon uudistamiseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2009

Käsittely päättynyt 30.09.2009 StVM 28/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erikoistutkija Rose-Marie Ölander, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- johtaja Jussi Holmalahti, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- lakimies Paavo Autere, Lääkelaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

- Lääketeollisuus ry

29.09.2009

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.09.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 28/2009 vp

​​​​