HE 166/2012

eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.11.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 95/2012 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 27.11.2012

Käsittely päättynyt 13.12.2012 VaVM 39/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Ennakkokäsittely

27.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

30.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.11.2012

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

13.12.2012

Valmistunut:

- VaVM 39/2012 vp