HE 166/2013

HE 166/2013

eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.11.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 06.11.2013

Käsittely päättynyt 11.12.2013 SiVM 15/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Piritta Väinölä, opetus- ja kulttuuriministeriö

- sovelluspäällikkö Laila Puranen, Opetushallitus

- ylitarkastaja Anne Tamminen-Dahlman, Tietosuojavaltuutetun toimisto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

19.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

- Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- Kela (K)

26.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kansanopistoyhdistys (K)

28.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi