HE 166/2014

HE 166/2014

eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.10.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.10.2014 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 09.10.2014

Käsittely päättynyt 23.01.2015 LaVM 20/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

02.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

10.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Immo Aakkula, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Marja Hanski, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö (K)

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava tuloksellisuustarkastaja Vesa Koivunen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö Juha Viertola, Patentti- ja rekisterihallitus (K)

- valvontapäällikkö Kristian Seemer, Raha-automaattiyhdistys (K)

- valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- apulaisjohtaja Marko Niemelä, Harmaan talouden selvittämisyksikkö (K)

- johtava asiantuntija Kari Aaltonen, Verohallinto (K)

17.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Takuu-Säätiö (K)

21.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry (K)

- lakimies Anneli Pahta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- asianajaja Manne Airaksinen, Suomen Asianajajaliitto (K)

- johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto (K)

- Partner, Legal Services Mikko Reinikainen, KHT-yhdistys ry (K)

- Policy-valiokunnan puheenjohtaja Juha Salonen, Hallitusammattilaiset ry (K)

- hallituksen jäsen Marketta Kokkonen, Hallitusammattilaiset ry

21.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

24.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työryhmän puheenjohtaja Timo Kaisanlahti, (K)

- professori Jukka Mähönen, (K)

- professori Heikki Halila, (K)

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- keskusrikospoliisi (K)

- Svenska litteratursällskapet i Finland rf (K)

- Koneen säätiö (K)

- Paulon säätiö (K)

06.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päälakimies Marja Hohti, Aalto-korkeakoulusäätiö (K)

- asiamies Kristiina Rintala, Suomen Kulttuurirahasto (K)

- säätiönjohtaja Eija Sorvari, Miina Sillanpään Säätiö (K)

- hallituksen puheenjohtaja Leif Sevón, Sigrid Juséliuksen Säätiö (K)

- säätiön johtaja Olli Holmström, Helsingin Diakonissalaitos

- lakimies Sari Elomaa-Siren, Helsingin Diakonissalaitos (K)

- toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö (K)

- toimitusjohtaja Matti Tarhio, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) (K)

- professori Matti Virén, (K)

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Hallitusammattilaiset ry:n lisäselvitys

21.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö (K)

- tutkija Eeva Ahdekivi, (K)

- asianajaja Oili Kela, (K)

04.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- professori Urpo Kankaan lausunto.

05.12.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 42/2014 vp

10.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

11.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys

11.12.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.01.2015

Yleiskeskustelu

23.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- Patentti- ja rekisterihallituksen lisäselvitys

23.01.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

23.01.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 20/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 09.10.2014

Käsittely päättynyt 04.12.2014 TaVL 42/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Marja Hanski, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö (K)

- yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö Juha Viertola, Patentti- ja rekisterihallitus (K)

- erikoistutkija Jaana Boëlius, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry (K)

- lakimies Sari Elomaa-Sirén, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (K)

- talousjohtaja Anu Kallio, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

24.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Timo Kaisanlahti, kirjanpitolautakunta

- KTM Johanna Perälä, KHT-yhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Verohallinto (K)

- Ahlmanin koulun Säätiö (K)

12.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssivalvonta (K)

Merkitty saapuneeksi

- OM:n vastine 10.11.2014

20.11.2014

Valmistava keskustelu

21.11.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

25.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

Jatkettu valmistava keskustelu

04.12.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 4.12.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 42/2014 vp

​​​​