HE 167/2003

HE 167/2003

laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2004

Käsittely päättynyt 12.05.2004 LaVM 1/2004 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

06.02.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Pia Jokinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- oikeusneuvos Kari Kitunen, korkein oikeus (K)

- hovioikeudenlaamanni Heikki Impivaara, Turun hovioikeus (K)

- ma. laamanni Markku Räty, Vantaan käräjäoikeus (K)

Jatkettu I käsittely

12.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimialajohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori (K)

- linjanjohtaja Mailis Lappikoski, Valtiokonttori (K)

- puheenjohtaja Kyösti Vihermaa, liikennevahinkolautakunta (K)

- puheenjohtaja Juhani Kaivola, potilasvahinkolautakunta (K)

- yksikönjohtaja Asko Nio, Liikennevakuutuskeskus ja Potilasvakuutuskeskus

- vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry

25.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg, (K)

26.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Jukka Suvanto, Suomen Asianajajaliitto (K)

- varatuomari Riitta Silver, Raiskauskriisikeskus Tukinainen (K)

Merkitty saapuneeksi

- Rikosuhripäivystyksen kirjallinen lausunto

02.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vammaisasiamies, lakimies Elina Akaan-Penttilä, Invalidiliitto ry (K)

- asiamies Lauri Kerosuo, Suomen Journalistiliitto (K)

- johtaja Valtteri Niiranen, Viestinnän Keskusliitto ry (K)

- lakiasiain päällikkö Kirsi-Marja Okkonen, Yleisradio Oy (K)

- lakiasiainjohtaja Juha Vilanka, MTV Oy (K)

03.03.2004

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

09.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Päivi Tiilikka, (K)

02.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen, oikeusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

12.05.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 1/2004 vp

​​​​