HE 167/2004

HE 167/2004

laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 130/2003LA 38/2003

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.09.2004

Käsittely päättynyt 26.11.2004 StVM 35/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

06.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- tutkija Jouko Karjalainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes (K)

- kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Pirjo Riikka Walta, Totu-ryhmä (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 130/2003 vp, LA 38/2003 vp

Jatkettu I käsittely

08.10.2004

Yleiskeskustelu

29.10.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

24.11.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

26.11.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 35/2004 vp

​​​​