HE 167/2006

laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.10.2006

Käsittely päättynyt 14.11.2006 StVM 34/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö Olli Valpola, Kansaneläkelaitos (K)

- vakuutusoikeustuomari Olli Olanterä, vakuutusoikeus (K)

- puheenjohtaja Pekka Humalto, tarkastuslautakunta

- sihteeri, esittelijä Esa Tarkka, tarkastuslautakunta

- puheenjohtaja Heikki Hämäläinen, Etelä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- työmarkkina-asiamies Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jukka Pulkkinen, Itä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta

20.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 34/2006 vp