HE 167/2008

HE 167/2008

laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.10.2008

Käsittely päättynyt 05.12.2008 StVM 37/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Merja Saarinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- HIV-yksikön johtaja Mika Salminen, Kansanterveyslaitos (K)

- johtaja Taina Aaltonen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

26.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori, ylilääkäri Ville Valtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- järjestöpäällikkö Sini Pasanen, Positiiviset ry

- hallituksen puheenjohtaja Vlasta Sipponen, OK-Matkat Oy, edustaen Suomen matkatoimistoalan liittoa (K)

02.12.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.12.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 37/2008 vp

​​​​