HE 167/2009

laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2009 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.09.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 23.09.2009

Käsittely päättynyt 02.12.2009 YmVM 11/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- vanhempi budjettisihteeri Päivi Valkama, valtiovarainministeriö

- yli-insinööri Kalervo Jolma, Suomen ympäristökeskus (K)

- tulliylitarkastaja Seppo Raitolahti, Tullihallitus (K)

- varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto (K)

16.10.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 24/2009 vp.

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Osmo Kammonen, Neste Oil Oyj (K)

- liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus, Neste Oil Oyj

- asiantuntija Melinda Pascale, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (K)

- projektikoordinaattori Vanessa Klötzer, WWF Finland (K)

18.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi

- valiokuntaneuvoksen lisäselvitys kansainvälisistä rahoitusjärjestelyistä öljyvahinkojen varalta.

Valmistava keskustelu

01.12.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

02.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 11/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 23.09.2009

Käsittely päättynyt 15.10.2009 PeVL 24/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

15.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 24/2009 vp