HE 167/2012

eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.11.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 27.11.2012 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 27.11.2012

Käsittely päättynyt 07.12.2012 VaVM 34/2012 vo

Käsittelyvaiheet

Käsittely

30.11.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

05.12.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 46/2012 vp

05.12.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

07.12.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 34/2012 vp

Verojaosto

27.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Tarja Järvinen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tuija Taos, valtiovarainministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Marjaana Helminen, Helsingin yliopisto (K)

28.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- pääekonomisti Veli-Matti Mattila, Finanssialan Keskusliitto (K)

- verolakimies Mirja Pättikangas, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

- asianajaja Einari Karhu, Asianajotoimisto Borenius edustaen Nordea Pankki Suomi Oyj:tä

- talousjohtaja Harri Luhtala, OP-Pohjola-ryhmä (K)

- riskienhallintajohtaja Pertti Manninen, Säästöpankkiliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssivalvonta (K)

- Keskuskauppakamari (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Veronmaksajain Keskusliitto (K)

30.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

04.12.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

05.12.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 46/2012 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 28.11.2012

Käsittely päättynyt 04.12.2012 TaVL 46/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.11.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

29.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuija Taos, valtiovarainministeriö

- erityisasiantuntija Tarja Järvinen, valtiovarainministeriö

- johdon sihteeristön päällikkö Erkki Kontkanen, Finanssivalvonta (K)

- pääekonomisti Veli-Matti Mattila, Finanssialan Keskusliitto (K)

- talousjohtaja Harri Luhtala, OP-Pohjola osk (K)

- lakiasiainjohtaja Heikki Alanen, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

30.11.2012

Valmistava keskustelu

04.12.2012

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys 30.11.2012

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 4.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 46/2012 vp