HE 168/2003

laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2004 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 06.02.2004

Käsittely päättynyt 08.12.2004 HaVM 24/2004 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

24.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa, sisäasiainministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

25.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Rajakylä, opetusministeriö (K)

31.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspäällikkö Petri Alkiora, Poliisiammattikorkeakoulu (K)

01.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspäällikkö Kirsi Valto, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikostarkastaja Kimmo Markkula, keskusrikospoliisi (K)

- poliisitarkastaja Kari Hemminki, Etelä-Suomen lääninhallitus edustaen myös Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:tä (K)

- johtaja Anja Mikkola, Poliisikoulu (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön, Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen ja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei Poliisin tietohallintokeskuksella ollut huomautettavaa.

29.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen jäsen Kirsti Laine, Poliisikoulun oppilaskunta (K)

- pääsihteeri Jessica Suni, Suomen Sadankomitealiitto ry edustaen Aseistakieltäytyjäliitto ry:tä (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi

- liikkuvan poliisin ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n kirjalliset lausunnot. Merkittiin, ettei suojelupoliisilla ollut huomautettavaa.

16.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa, sisäasiainministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja, koulutuspäällikkö Seppo Kolehmainen, sisäasiainministeriö (K)

07.12.2004

Epävirallinen keskustelu

I käsittely

08.12.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 24/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.02.2004

Käsittely päättynyt 19.10.2004 PeVL 28/2004 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

17.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa, sisäasiainministeriö (K)

- johtaja Anja Mikkola, poliisikorkeakoulu

- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

17.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

19.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Rajakylä, opetusministeriö (K)

- oikeustieteen kandidaatti Kristiina Harenko, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

24.03.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.09.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

28.09.2004

Yleiskeskustelu

- 24.9.2004 esitelty lausuntoluonnos

30.09.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- 24.9.2004 esitelty lausuntoluonnos

08.10.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- 24.9.2004 esitelty lausuntoluonnos.

15.10.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- 24.9.2004 esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

19.10.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 28/2004 vp