HE 168/2008

HE 168/2008

laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.10.2008

Käsittely päättynyt 04.12.2008 StVM 36/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

- ylilääkäri Heikki Saarni, Työterveyslaitos

- lakimies Mikko Helminen, Merenkulkulaitos

- tarkastaja Tuulikki Heikkinen, Merenkulkulaitos (K)

- työmarkkinalakimies Lotta Harjunpää, Kunnallinen työmarkkinalaitos

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö

- Suomen Merimies-Unioni ry

- Suomen Varustamot ry

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

02.12.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 36/2008 vp