HE 168/2013

eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.11.2013 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 30.10.2013

Käsittely päättynyt 19.11.2013 LiVM 16/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Pennanen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Kaisa Sainio, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- johtava tutkija Esko Värttiö, Onnettomuustutkintakeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Proxion Train Oy (K)

Asian ilmoittaminen

06.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskuntasuhdepäällikkö Nina Routti-Hietala, VR-yhtymä (K)

- asiakaspäällikkö Ali Huttunen, VR-yhtymä

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Pennanen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Kaisa Sainio, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- TraFin lisäselvitys 14.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 16/2013 vp