HE 169/2004

laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.09.2004

Käsittely päättynyt 09.11.2004 TyVM 14/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

24.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

30.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

- asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry

Merkitty saapuneeksi

- Akava ry:n kirjallinen lausunto.

08.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Anneli Soppi, Finnvera Oyj (K)

14.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Merja Hartikka-Simula, Verohallitus (K)

- johtaja Hannu Paju, Uudenmaan TE-keskus (K)

- kehittämispäällikkö Taavetti Mutanen, Uudenmaan TE-keskus

- toimitusjohtaja Pia Backman, Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus (K)

21.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anssi Paasivirta, kauppa- ja teollisuusministeriö

- työllisyysasiainpäällikkö Matti Peltola, Pirkanmaan TE-keskus (K)

- työvoimaneuvoja Merja Laru, Vantaan työvoimatoimisto (K)

- yrittäjä Kaija Honkimäki, Kaijan pitopalvelu (K)

- yrittäjä Miriam Tossavainen, Mirkun Kirja Oy (K)

26.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Raimo Luoma, kauppa- ja teollisuusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

09.11.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 14/2004 vp