HE 169/2005

HE 169/2005

laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2005 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 60/2004LA 93/2003

Lakivaliokunta

Saapunut: 26.10.2005

Käsittely päättynyt 29.11.2005 LaVM 15/2005 vp

Käsittelyvaiheet

27.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

08.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Minna-Kaisa Liukko, ulkoasiainministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- käräjätuomari Helena Salo-Pankakoski, Vantaan käräjäoikeus (K)

I käsittely

11.11.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 60/2004 vp, LA 93/2003 vp

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kihlakunnansyyttäjä Markku Uotinen, Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto (K)

- rikosylitarkastaja Marko Viitanen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto (K)

- puheenjohtaja Paavo Isaksson, Kaapatut Lapset ry (K)

- professori Pekka Koskinen, (K)

- oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutila,

Jatkettu I käsittely

15.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Raimo Lahden kirjallinen lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine.

22.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Veli-Pekka Viljasen kirjallinen lausunto.

Yleiskeskustelu

29.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 15/2005 vp

​​​​