HE 169/2006

laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2006 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 50/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 05.10.2006

Käsittely päättynyt 28.11.2006 TyVM 12/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

05.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

20.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raili Hartikka, työministeriö

- lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sopimusvastaava,lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry

- asiantuntija Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- työmarkkina-asiamies Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät ry

27.10.2006

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 50/2004 vp

Merkitty saapuneeksi

- lakimies Heli Ahokkaan lisäselvitys.

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Käsittely

08.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raili Hartikka, työministeriö (K)

10.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Hanna Sirkiä, Varsinais-Suomen TE-keskus (K)

14.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2006

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 12/2006 vp