HE 169/2007

laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.02.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 29.01.2008

Käsittely päättynyt 12.02.2008 LiVM 1/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

06.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Kirjaus

07.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

08.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Mari Österberg, Viestintävirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- FiCom (K)

- TeliaSonera Oyj (K)

Asian ilmoittaminen

08.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.02.2008

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 1/2008 vp