HE 169/2009

HE 169/2009

maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Talousvaliokunta lähettänyt 08.12.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 07.10.2009

Käsittely päättynyt 24.03.2010 TaVM 4/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.10.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.12.2009

Pyydetty lausunto:

- LiV

11.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Jukka Laitinen, Finanssivalvonta (K)

- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto (K)

- johtaja Kirsi Leivo, Kilpailuvirasto (K)

- lakimies Sanna Hughes, Viestintävirasto (K)

- ylitarkastaja Heikki Partanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

12.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Anne Nisén, Finanssialan Keskusliitto (K)

- lakimies Essi Ruokanen, Finanssialan Keskusliitto

- lakimies Jaakko Turunen, Keskuskauppakamari (K)

- asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät (K)

- varatoimitusjohtaja Petri Carpén, Luottokunta (K)

- päälakimies Minna Kurru, Luottokunta

- toimitusjohtaja Reijo Svento, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry (K)

- lakiasioiden päällikkö Mika Enäjärvi, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry

- johtava lakimies Tuula Sario, Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

- asiamies Matti Räisänen, Kaupan liitto (K)

16.02.2010

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

26.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Marjukka Karttunen, Yrittäjänaisten Keskusliitto ry (K)

- ICT-alan neuvottelukunnan puheenjohtaja Juha Kivistö, Toimihenkilöunioni TU ry (K)

26.02.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 2/2010 vp

Merkitty saapuneeksi

- FiCom lisäselvitys 19.2.2010, Tietosuojavaltuutetun tsto 22.2.2010

05.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö (K)

23.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- OM:n lisäselvitys 19.3.2010

Keskusteltiin asiasta.

24.03.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 4/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 08.12.2009

Käsittely päättynyt 25.02.2010 LiVL 2/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

04.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

- lakimies Jukka Laitinen, Finanssivalvonta

- johtaja Kirsi Leivo, Kilpailuvirasto (K)

- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto (K)

- lakimies Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto

05.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tiina Tirkkonen, DNA Oy (K)

- johtava lakimies Jyrki Arjanne, Elisa Oyj (K)

- legal counsel Karol Mattila, TeliaSonera Oyj (K)

- pankkilakimies Esa Kainulainen, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

- lakimies Ulla Kallio, Osuuspankkikeskus Osk (K)

- lakimies Mikko Hoikka, Viestinnän Keskusliitto (K)

- lakimies Essi Ruokanen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- lakiasiainjohtaja Mika Enäjärvi, FiCom (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Viestintävirasto (K)

- Keskuskauppakamari (K)

23.02.2010

Valmistava keskustelu

25.02.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 2/2010 vp

​​​​