HE 17/2003

HE 17/2003

laiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.05.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 28.05.2003

Käsittely päättynyt 03.06.2003 StVM 3/2003 vp

Käsittelyvaiheet

28.05.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

28.05.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Minna Levander, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Pirkko Rinne, Kansaneläkelaitos

- pääsihteeri Sari Loijas, valtakunnallinen Vammaisneuvosto VANE (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

03.06.2003

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 3/2003 vp