HE 17/2004

HE 17/2004

maantielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.03.2004 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.03.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 15/2004

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 03.03.2004

Käsittely päättynyt 10.05.2005 LiVM 9/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

02.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

04.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 15/2004 vp - LA 15/2004 vp

Jatkettu I käsittely

09.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Aulis Nironen, Tiehallinto (K)

- johtava lakimies Seppo Kaasinen, Tiehallinto

- ylijohtaja Pauli Karvinen, Maanmittauslaitos (K)

11.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Kauppi, Suomen Kuntaliitto (K)

- ympäristölakimies Kalevi Laaksonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

03.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

04.03.2005

Merkitty saapuneeksi

15.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Pauli Karvinen, Maanmittauslaitos (K)

- yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Kauppi, Suomen Kuntaliitto

- johtava lakimies Seppo Kaasinen, Tiehallinto (K)

17.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Mauri Heikkonen, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Antti Kivipelto, puolustusministeriö (K)

29.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylijohtaja Pauli Karvinen, Maanmittauslaitos (K)

- professori Tapio Määttä, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.04.2005

Yleiskeskustelu

21.04.2005

Merkitty saapuneeksi

Yleiskeskustelu

03.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

04.05.2005

Merkitty saapuneeksi

Jatkettu yleiskeskustelu

10.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 9/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 02.03.2004

Käsittely päättynyt 01.03.2005 PeVL 3/2005 vp

Käsittelyvaiheet

03.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

01.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Kari Kuusiniemi, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Jatkettu I käsittely

21.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.02.2005

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

01.03.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 3/2005 vp