HE 17/2005

HE 17/2005

laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 30.03.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 30.03.2005 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 40/2005

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 29.03.2005

Käsittely päättynyt 16.06.2005 MmVM 3/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

29.03.2005

Päätetty jatkokäsittelystä.

01.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

06.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö

- tietojärjestelmäpäällikkö Kalle Ollas, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike)

- johtaja Kyösti Pietola, MTT Taloustutkimus (K)

- lakimies Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Tage Ginström, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (K)

Jatkettu I käsittely

08.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen puheenjohtaja Kari Inkinen, Valio Oy (K)

- järjestöpäällikkö Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Elintarviketeollisuusliiton kirjallinen lausunto

12.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Arja Peltomäki, Luomuliitto ry (K)

- kehityspäällikkö Katarina Lassheikki, Puutarhaliitto (K)

- kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuluttajaliiton kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Kauppapuutarhaliiton kirjallinen lausunto

14.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- johtaja Kaija Varimo, Kasvintuotannon tarkastuskeskus (K)

- erikoissuunnittelija Riitta Jalkanen, Kuluttajavirasto (K)

- yksikönjohtaja Kyösti Siponen, Elintarvikevirasto (K)

- toimitusjohtaja Tero Hemmilä, LSO-Foods Oy (K)

15.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Heikki Latostenmaa, ympäristöministeriö (K)

28.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 40/2005 vp

29.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jukka Kola, Helsingin yliopisto, maatalouspolitiikan yksikkö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Oikeusministeriön kirjallinen lausunto

03.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lakimies Sakari Wuolijoki, Suomen Pankkiyhdistys (K)

12.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

19.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö

24.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viljavaliokunnan puheenjohtaja Hannu Nissi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- johtaja Pasi Lähdetie, Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

- laatujohtamisen asiantuntija Timo Jaakkola, ProAgria Pirkanmaa Maaseutukeskus (K)

25.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marjut Jokela, oikeusministeriö (K)

31.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Ahvenanmaan maakuntahallituksen kirjallinen lausunto

02.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

03.06.2005

Yleiskeskustelu

07.06.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- VaVL 17/2005 vp

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys

08.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö

Jatkettu yleiskeskustelu

08.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

09.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys

Jatkettu yleiskeskustelu

14.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- MTT Taloustutkimuksen lisäselvitys

Jatkettu yleiskeskustelu

15.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

15.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- PeVL 25/2005 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö

Jatkettu yleiskeskustelu

16.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

16.06.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Jätetty asia pöydälle

16.06.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 3/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 31.03.2005

Käsittely päättynyt 15.06.2005 PeVL 25/2005 vp

Käsittelyvaiheet

01.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

05.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Seppo Laakso, (K)

Jatkettu I käsittely

15.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

15.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Juha Karhun kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön muistiot

08.06.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

15.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Jarno Tepora, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen tohtori Pekka Länsinevan kirjallinen lausunto

Valmistunut:

- PeVL 25/2005 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 31.03.2005

Käsittely päättynyt 03.06.2005 VaVL 17/2005 vp

Käsittelyvaiheet

01.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

01.04.2005

Päätetty lähettää asia maatalousjaostoon (MaJ)

01.04.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

03.06.2005

Esitelty maatalousjaoston (MaJ) lausuntoluonnos.

03.06.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) lausuntoluonnos.

Valmistunut:

- VaVL 17/2005 vp

Verojaosto

15.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:n kirjallinen lausunto

22.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Ilkka Niskanen, Verohallitus

19.05.2005

Epävirallinen keskustelu

- - tilannekatsaus.

24.05.2005

Epävirallinen keskustelu

- - tilannekatsaus

27.05.2005

Yleiskeskustelu

31.05.2005

Yksityiskohtainen käsittely

- Verojaoston osuus lausuntoluonnokseen.

03.06.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) lausuntoluonnos.

Maatalousjaosto

06.04.2005

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lakimies Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

15.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kyösti Pietola, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- neuvotteleva virkamies Ulla Oas, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

29.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö (K)

04.05.2005

Yksityiskohtainen käsittely

20.05.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus lausuntoon