HE 17/2011

eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.09.2011 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.09.2011

Käsittely päättynyt 30.09.2011 LaVM 2/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

28.09.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.09.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 2/2011 vp