HE 170/2008

HE 170/2008

laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.10.2008

Käsittely päättynyt 05.12.2008 StVM 38/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- tarkastusyksikön päällikkö Niina Jussila, Vakuutusvalvontavirasto

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

- Suomen Yrittäjät

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.12.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 38/2008 vp

​​​​