HE 170/2009

HE 170/2009

laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.10.2009

Käsittely päättynyt 13.10.2009 StVM 34/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Erik Strömberg, valtiovarainministeriö

- lakimies Jorma Kurula, Valtiokonttori

- lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, Kuntien eläkevakuutus

- työmarkkinalakimies Riikka Kolkkala, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- lakimies Keijo Karhumaa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

- neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö

- Kunnallinen työmarkkinalaitos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 34/2009 vp

​​​​