HE 171/2008

HE 171/2008

laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.10.2008

Käsittely päättynyt 10.12.2008 StVM 41/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Tiina Muinonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus (K)

- eläke- ja vakuutuspäällikkö Ove Herrlin, Merimieseläkekassa

- osastopäällikkö Risto Syvälä, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät

09.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Rakennusliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.12.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 41/2008 vp