HE 171/2014

HE 171/2014

eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.09.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 01.10.2014

Käsittely päättynyt 11.11.2014 HaVM 28/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

01.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

01.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäministeriö (K)

- johtaja Jorma Kuuluvainen, Maahanmuuttovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ulkoasiainministeriö (K)

- Vähemmistövaltuutettu (K)

Ei huomautettavaa:

- oikeusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 28/2014 vp

​​​​