HE 172/2003

HE 172/2003

laiksi Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 06.02.2004

Käsittely päättynyt 14.04.2004 TyVM 2/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

06.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

06.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

13.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valvontajohtaja Jaakko Itäkannas, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri, sisäasiainministeriö

- piiripäällikkö Markku Marjamäki, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

- rikostarkastaja Anssi Kangas, Keskusrikospoliisi (K)

- kehitysjohtaja Mikko Leppänen, Barona

19.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Mervi Huuskonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- talouspoliittinen asiamies Simo Pinomaa, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry (K)

- työvoimapoliittinen asiamies Riitta Wärn, Palvelutyönantajat ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

19.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL ry:n kirjalliset lausunnot.

24.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskuntasuhteiden sihteeri Kalervo Haverinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

- päälakimies Risto Airikkala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- yksikön esimies Sinikka Hyyppä, Vantaan työvoimatoimisto, pääkaupunkiseudun työlupayksikkö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n kirjallinen lausunto.

02.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry

- työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- lakimies Jari Kiviharju, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

- toimitusjohtaja Hannu Parvela, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

03.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

- projektipäällikkö Esko Repo, Ulkomaalaisvirasto

- vastaanottokeskuksen johtaja Maiju Kouki, Joutsenon vastaanottokeskus (K)

- vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen,

04.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Veikko Pyykkönen, Sosiaalivirasto, Helsingin säilöönottoyksikkö (K)

- suunnittelija Merja Mattila, Kaakkois-Suomen TE-keskus (K)

- johtava työvoimaneuvoja Jaana Rautiainen, Imatran työvoimatoimisto (K)

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

23.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

- hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

- toimitusjohtaja Hannu Parvela, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

- työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

- johtaja Pasi Moisio, Suomen Kuorma-autoliitto SKAL ry

- vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen,

24.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisen kirjallinen lausunto.

25.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- Ylitarkastaja Olli Soraisen muistiot.

26.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

- liittosihteeri Juhani Salmela, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (K)

- toimitusjohtaja Hannu Parvela, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (K)

- johtaja Pasi Moisio, Suomen Kuorma-autoliitto SKAL ry (K)

30.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön kirjallinen lausunto.

02.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.04.2004

Yleiskeskustelu

14.04.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 2/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.02.2004

Käsittely päättynyt 11.03.2004 PeVL 5/2004 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

24.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

27.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslinin kirjallinen lausunto

10.03.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

11.03.2004

Yleiskeskustelu

- 10.3.2004 esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 5/2004 vp

​​​​