HE 172/2005

laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 26.10.2005

Käsittely päättynyt 22.11.2005 VaVM 30/2005 vp

Käsittelyvaiheet

28.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

28.10.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

22.11.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 30/2005 vp

Verojaosto

09.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tuomas Anttila, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto

- veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

18.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto.

22.11.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.