HE 172/2006

HE 172/2006

laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.10.2006 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.10.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 11.10.2006

Käsittely päättynyt 01.02.2007 PuVM 3/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Ennakkokäsittely

10.10.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

12.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Seppo Kääriäinen, puolustusministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

17.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Pauli Järvenpää, puolustusministeriö (K)

- yksikönjohtaja Kimmo Lähdevirta, ulkoasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- ehdotus kutsuttavista asiantuntijoista

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ent. apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen, (K)

25.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eversti Jorma Jokisalo, Pääesikunta (K)

- esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Antti Lankinen, Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunta

- sotilaslakimies Jouni Honkala, Merivoimien Esikunta (K)

26.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Raino Marttunen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, tietosuojavaltuutettu (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Majuri, Maanpuolustuskoulutus ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

07.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eversti, Kuopion Sotilasläänin komentaja Leo Puustinen, Kuopion Sotilasläänin Esikunta (K)

- pääsihteeri Pekka Rapila, Kadettikunta ry (K)

08.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestösihteeri Pekka Alhovaara, Maanpuolustuksen henkilökuntaliitto MPHL ry (K)

- lakimies Kai Ahotupa, Maanpuolustuskiltojen Liitto ry

- toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry

- toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto (K)

09.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eversti Aapo Cederberg, Vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta (K)

- puheenjohtaja Kaarina Dromberg, Maanpuolustusnaisten Liitto ry (K)

- varapuheenjohtaja Anneli Järvinen, Maanpuolustusnaisten Liitto ry

- pääsihteeri Lotta Mertsalmi, Naisten valmiusliitto ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Tarja Kiira, Sotilaskotiliitto (K)

- pääsihteeri Karoliina Hofmann, Sotilaskotiliitto

- Eva Lindblad, Sotilaskotiliitto

10.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valmiussuunnittelija Merja Rapeli, Suomen Punainen Risti (K)

- valmiuspäällikkö Jori Nordström, Suomen Meripelastusseura ry (K)

- puheenjohtaja Isto Kujala, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

21.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Heli Santala, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (K)

- puheenjohtaja Kalevi Suomela, Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Teemu Matinpuro, Suomen rauhanpuolustajat ry

23.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Upseeriliitto ry

24.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pelastusylitarkastaja Roland Karlsson, Länsi-Suomen lääninhallitus (K)

- toiminnanjohtaja Veikko Luomi, Helsingin Reserviupseeripiiri (K)

- järjestösihteeri Arto Pulkki, Helsingin Reserviupseeripiiri

08.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- PLM:n muistio Kertausharjoitukset ja virka-apu

12.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala,

11.01.2007

Epävirallinen keskustelu

17.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Seppo Kääriäinen, puolustusministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

26.01.2007

Yleiskeskustelu

01.02.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 3/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.10.2006

Käsittely päättynyt 16.01.2007 PeVL 52/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

23.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

12.01.2007

Yleiskeskustelu

- 11.1. esitelty lausuntoluonnos

16.01.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 52/2006 vp

​​​​