HE 172/2008

laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.10.2008

Käsittely päättynyt 07.11.2008 StVM 26/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Päivi Soitamo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Suomen Yrittäjät

05.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.11.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 26/2008 vp