HE 172/2009

maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Talousvaliokunta lähettänyt 25.11.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 07.10.2009

Käsittely päättynyt 24.03.2010 TaVM 5/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.10.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

20.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntösihteeri Minna Laherto, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- rikostarkastaja Laura Kuitunen, Keskusrikospoliisi (K)

- lakimies Tuija Nevalainen, Finanssivalvonta (K)

- erikoistutkija Antti Ihamäki, Kilpailuvirasto (K)

25.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Erkki Kontkanen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- lakimies Jaakko Turunen, Keskuskauppakamari (K)

- lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät (K)

- toimitusjohtaja Reijo Svento, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Pyydetty lausunto:

- LiV

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

27.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Yrjö Judström, Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL

- johtava lakimies Jyrki Arjanne, Elisa Oyj (K)

02.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- DNA Oy (K)

- TeliaSonera Finland Oyj (K)

10.12.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 28/2009 vp

05.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö (K)

23.03.2010

Keskusteltiin asiasta.

24.03.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 5/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 26.11.2009

Käsittely päättynyt 09.12.2009 LiVL 28/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

01.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

- toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom (K)

- lakimies Jukka Laitinen, Finanssivalvonta

02.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Viestintävirasto (K)

08.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Liisa Kanniainen, Mobile Nordea (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- FiCom (K)

- Finanssivalvonta (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- valtiovarainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 28/2009 vp